Dokter Elke is niet aansprakelijk voor fysieke of psychische schade, die ontstaat uit een training of onjuiste informatie op de website.
De medewerkers van dokter Elke zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of boetes, die voortkomen uit het gebruik van onze emailprovider of website. Dit geldt ook voor de virussen, die schade kunnen veroorzaken aan uw computerapparatuur, telefoon of software.

Dokter Elke kan op elk moment wijzigingen aanbrengen op de website. Hierdoor kan Dokter Elke niet garanderen dat de informatie op de website ten allertijden compleet zal zijn. Hieraan kunnen dus geen rechten verbonden worden. De websitebouwers zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuistheden op de website.

Nadat je ingeschreven bent voor een cursus of workshop geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kun je afzien van jouw aankoop zonder extra kosten.
Annuleringsvoorwaarden: Je kan tot 7 dagen voor de aanvang een workshop/ 1 op 1 training de activiteit annuleren zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Daarna wordt 50% in rekening gebracht. Indien je binnen 48 uur voor de aanvang van jouw training/ workshop annuleert wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Intellectueel eigendom
Dokter Elke behoudt alle rechten inzake de informatie op de website (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Dit betekent dat je de informatie niet mag reproduceren, bewerken of op welke wijze dan ook verspreiden of openbaar maken. Alleen het downloaden en printen van informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Wil je op een andere manier informatie van de website gebruiken is hier schriftelijke toestemming voor nodig.

Elektronische berichten
Dokter Elke adviseert om geen geheime of gevoelige informatie aan Dokter Elke te sturen. Het is namelijk zo dat berichten altijd ongevraagd door een derden kan worden bekeken, gewijzigd of vernietigd worden. Je verstuurt de Elektronische berichten op eigen risico.

Aansprakelijkheid
Dokter Elke en haar werknemers, zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of korten, die ontstaat uit informatie of gebruik van de website. Dokter Elke aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen, verlies van gegevens en andere gebreken dat voortvloeien uit het gebruik van de site of de emailprovider.

Privacy statement

Wat zijn de ‘juridische gronden’ voor het gebruik van jouw gegevens?
We hebben jouw gegevens nodig vanwege de afspraken, die gemaakt worden bij een overeenkomst tussen jou en Dokter Elke, zoals bij aankoop van een training. Dit is het geval bij:

 • Bestellen
 • Dokter Elke account
 • Contact met ons klantenservice

Daarnaast gebruiken we je gegevens bij “gerechtvaardigd belang”. Wij willen namelijk onze klanten op de meest optimale manier service verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Deze gerechtvaardigd belang wordt echter alleen toegepast bij onderstaande zaken.

 • Nieuwsbrief en emails
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media
 • Reviews
 • Bezoek aan de website
 • Jouw Dokter Elke account

Indien we op enig moment wettelijk verplicht zijn om je gegevens te gebruiken zoals bij fraude, zullen deze ook gebruikt worden.

Bij de nieuwsbrief en de opt-in pagina heb je zelf toestemming gegeven voor het gebruikt van jouw gegevens. Wij gaan ten allertijden voorzichtig met jouw gegevens om.

Hoe krijgen we uw persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens, die wij van jou bezitten zijn de gegevens, die je via de website of via de nieuwsbrief hebt achtergelaten.

Waarom gebruiken we jouw persoonsgegevens?
Wij hebben jouw gegevens nodig om online aankopen te beheren en betalingen te beheren. Daarnaast gebruiken we ook jouw gegevens voor service gelegenheden

Welke gegevens hebben we van jou?

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis
 • Bestelgegevens
 • Jouw account of membership ID

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
We geven jouw gegevens alleen door als dit echt nodig is voor onze dienstverlening. Hieronder valt diensten, die ondersteunen bij hosting, onderhouden en ondersteunen van onze website, maar ook betaaldiensten. Wij geven of verkopen jouw gegevens niet door aan een derden.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?
We slaan je gegevens op een externe harde schijf, die beveiligd is

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Inactieve klantaccounts worden na 7 jaar verwijderd omdat de belastingdienst eist om 7 jaar betaalgegevens te bewaren. Daarnaast bewaren we de gegevens als je toestemming geeft om gepersonaliseerde berichten te ontvangen.

Heb je vragen?
Voor vragen kun je altijd mailen met Dokter Elke. Je kan contact met haar opnemen via het emailadres: team@dokterElke.nl